Πρόγραμμα Δράσης στους μαθητές της Β1 & Β2 τάξης του σχολείου μας για τη φροντίδα της υγείας, την αιμοδοσία και την έννοια της δωρεάς οργάνων από την ιατρό Αργυριάδου Στέλλα!

    Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου κλάδου ΠΕ 70 , Μανωλή Πολυξένη Β1, Τσάκαλου Χάιδω Β2  σε συνεργασία με τον διευθυντή του σχολείου Αθανάσιο Μιχαηλίδη Π.Ε 70,  τους μαθητές των Β1 , Β2 τμημάτων, και την ιατρό Αργυριάδου Στέλλα υλοποιήσαν ,  δράση  στα πλαίσια τόσο του πολιτιστικού προγράμματος που εκπονείται από τα δύο τμήματα το τρέχον διδακτικό έτος «Σκέφτομαι και Δρω, την πόλη μου αλλιώς να δω» όπου οι μαθητές φτιάχνουν αφίσες για την αιμοδοσία με σκοπό την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας αναφορικά με αυτήν, όσο και των Εργαστήριων Δεξιοτήτων όπου οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την έννοια του εθελοντισμού μέσα από την αιμοδοσία και τη δωρεά οργάνων.

    Οι μαθητές της Β’ τάξης και των δύο τμημάτων ενημερωθήκαν το πρώτο δίωρο από το ωρολόγιο πρόγραμμα τους από την ιατρό Αργυριάδου Στέλλα, την Παρασκευή 19/04/2024 στις 8:30 με 9:30 στην αίθουσα του ολοήμερου τμήματος, για την αιμοδοσία, για την υγεία, τη λειτουργία βασικών οργάνων του σώματος, αλλά και τη δωρεά τους. Σκοπός της παραπάνω δράσης, πέρα από την ενημέρωση των μαθητών αναφορικά με τις προαναφερθείσες έννοιες, ήταν η εξοικείωση και η ευαισθητοποίηση τους,   με τη φροντίδα της υγείας τους, με την αιμοδοσία καθώς και με την έννοια της δωρεάς οργάνων.


 

 

Σχόλια